https://scienceweb.uz/publication/360
YORDAMCHI PROEKSIYALASH USULI AMALIY AHAMIYATI | Scienceweb