https://scienceweb.uz/publication/359
YORDAMCHI PROYEKSIYALASH USULI ORQALI YECHILADIGAN MASALALAR | Scienceweb