https://scienceweb.uz/publication/357
YORDANCHI PROYEKSIYALASH USULIDAN FOYDALANIB YAQQOL TASVIR QURISH | Scienceweb