https://scienceweb.uz/publication/356
IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH CHIZAMA GEOMETRIYA FANI MISOLIDA | Scienceweb