https://scienceweb.uz/publication/355
YORDAMCHI PROYEKSIYALASH USULIDA POZITSION MASALALARNI YECHISHNING METODIK QULAYLIGI | Scienceweb