https://scienceweb.uz/publication/352
Chizmachilik va chizmageometriya fanlarida AutoCAD dasturidan foydalanib dars samaradorligini oshirish | Scienceweb