https://scienceweb.uz/publication/351
YORDAMCHI PROYEKSIYALASH USULLARINI O���QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI AHAMIYATI | Scienceweb