https://scienceweb.uz/publication/203
Katta va maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy madaniyat va sog'lomlashtirish faoliyatini tashkel etish omillari | Scienceweb