https://scienceweb.uz/publication/160
YUKSAK MA���NAVIYAT ��� YENGILMAS KUCH��� ASARIDA OMMAVIY MADANIYAT VA MA���NAVIY TAHDIDLARDAN YOSHLARNI HIMOYA QILISHNING MEXANIZMLARI TAHLILI | Scienceweb