https://sberindex.ru/en/researches/reiting-beznalichnykh-gorodov-i-regionov-rossii-i-kv-i-2021-g
Cashless transactions in Russia in 1Q21