Don't have Telegram yet? Try it now!
https://saednews.com/fa/post/sekeye-samen-rasman-elame-varshekastegi-kard
سکه ثامن رسما اعلام ورشکستگی کرد