https://radiovera.ru/predprinimatelstvo-nravstvennye-voprosy-aleksej-gorjachev.html
«Предпринимательство — нравственные вопросы». Алексей Горячев