https://radiovera.ru/pravoslavnyiy-kalendar-10-iyulya-prepodobnyiy-serapion-kozheezerskiy.html
Православный календарь 10 июля. Преподобный Серапион Кожеезерский.