https://nlo.media/catalog/za-fasadom-sovetskogo-glamura-s-irinoy-prokhorovoy/kak-pisali-istoriyu-v-stalinskom-sssr/