https://nlo.media/catalog/khronika-nauchnoy-zhizni/xxx-bannye-chteniya-yoel-regev-artemiy-magun-transgressiya-i-preodolenie-ontologiya-etika-ekonomika/