https://nicholasgribanov.name/obekty-python-i-bazovye-struktury-dannyx/