https://nicholasgribanov.name/mnogopotochnost-v-java-chast-1-klass-thread/