https://nicholasgribanov.name/apache-kafka-bystryj-start-na-macos/