https://nazaccent.ru/content/9843-pravoslavnyj-svyashennik-pozhalovalsya-na-yazycheskih-idolov.html
������������������������ ������������������ ���������������������� ���� "������������������ ������������" �� ������������������ ������������������ ����������������