https://nazaccent.ru/content/7623-edinaya-rossiya-duhovenstvo-dolzhno-oboznachit-poziciyu.html
"������������ ������������": ���������������������� ������������ �������������������� �������������� ������������������ �� �������������� �������������� ����������������