https://nazaccent.ru/content/7284-v-armiyu-budut-bolshe-prizyvat-novobrancev.html
�� ���������� ���������� ������������ ������������������ ���������������������� ���� ������������������ ������������������ ��������������