https://nazaccent.ru/content/5173-delo-v-otnoshenii-17-letnego-zhitelya-bryanska.html
�������� �� ������������������ 17-�������������� ������������ ��������������, �������������������� ���������� 16-������������ ��������������, ���������������� �� ������