https://nazaccent.ru/content/4644-issledovanie-rossiya-ne-stali-luchshe-otnositsya.html
������������������������: ������������ ���� ���������� ���������� �������������������� �� �������������������� �� �������������� ���� �������������������� ��������