https://nazaccent.ru/content/37623-vepsam-leningradskoj-oblasti-dadut-pomeshenie-dlya-provedeniya-yazykovyh-kursov.html
������������ �������������������������� �������������� ���������� ������������������ ������ �������������������� ���������������� ������������