https://nazaccent.ru/content/37367-v-moskve-podpisali-plan-sodejstviya-razvitiyu-korennyh-malochislennyh-narodov-sahalina.html
�� ������������ ������������������ �������� �������������������� ���������������� ���������������� �������������������������� �������������� ����������������