https://nazaccent.ru/content/37338-v-neneckom-ao-spasli-ot-zaboya-dve-tysyachi-olenej.html
�� ���������������� ���� ������������ ���� ���������� ������ ������������ ������������