https://nazaccent.ru/content/37314-uchebnik-po-mehanike-na-erzyanskom-yazyke-izdali-v-rossii.html
�������������� ���� ���������������� ���� ������������������ ���������� ������������ �� ������������