https://nazaccent.ru/content/31454-na-vserossijskoj-perepisi-naseleniya-razreshat-ukazyvat.html
���� �������������������������� ���������������� ������������������ ���������������� ������������������ ������������������ ������������������������������