https://nazaccent.ru/content/29709-den-karelskoj-i-vepsskoj-pismennosti-otmetili.html
�������� �������������������� �� ���������������� ������������������������ ���������������� �� ��������������