https://nazaccent.ru/content/27516-parlamentskie-slushaniya-o-yazykovom-mnogoobrazii-perenesli.html
�������������������������� ���������������� �� ���������������� ������������������������ ������������������ �� ������������������ ������