https://nazaccent.ru/content/23746-putin-zayavil-o-nevozmozhnosti-polnogo-prekrasheniya.html
���������� ������������������ �� ���������� ������������������ �� ���������������� ������ ���� ���������������� ������