https://nazaccent.ru/content/23526-avtor-samogo-smeshnogo-rasskaza-na-buryatskom.html
���������� ������������ ���������������� ���������������� ���� ������������������ ���������� �������������� 30 000 ������������