https://nazaccent.ru/content/13725-vciom-44-rossiyan-priznayut-narodnoe-edinstvo.html
����������: 44% �������������� ���������������� ���������������� ���������������� �� ������������