https://mirppt.ru/slides/upravlencheskaya_mysl_v_rossii_v_20e_g_xx_v_prezentaciya_vypolnena_studentkami_1_kursa_ekonomicheskogo_fakulteta_kuznecovoj_ai_gd1.html
���������������������������� ���������� �� ������������ �� 20-�� ��. ���� ��. ���������������������� ������������������ ���������������������� 1 ���������� ���������������������������� �������������������� �������������������� ��. ��; ��