https://mirppt.ru/slides/tochki_na_osyax_koordinat_prezentaciya_dlya_nachalnoj_shkoly.html
���������� ���� �������� ������������������ - ���������������������� ������ ������������������ ����������