https://mirppt.ru/slides/tochki_i_lomanye_prezentaciya_po_geometrii.html
���������� �� �������������� - ���������������������� ���� ������������������