https://mirppt.ru/slides/kruglyj_stol_duxovnye_osnovy_razvitiya_strany_14_fevralya_2008_goda_petrozavodsk_grazhdanskaya_identichnost_kak_bazovaya_cennost.html
�������������� �������� ������������������ ������������ ���������������� �������������� 14 �������������� 2008 ��������, ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������ �������������� ������������������