https://mirppt.ru/slides/inna_goff_v_oficialnyx_spravochnikax_i_vospominaniyax_druzej_i_blizkix_inna_anatolevna_goff_rodilas_24_oktyabrya_1928_goda_v_xarkovd0.html
�������� �������� �� ���������������������� ������������������������ �� �������������������������� ������������ �� �������������� �������� ���������������������� �������� ���������������� 24 �������������� 1928 �������� �� ��������������