https://mirppt.ru/slides/algoritmizaciya_ta_programuvannya_ponyattya_algoritmu_vlastivosti_algoritmu_formi_podannya_algoritmu.html
���������������������������� ���� ��������������������������. �������������� ������������������. ���������������������� ������������������. ���������� �������������� ������������������