https://mirppt.ru/slides/algoritm_sozdaniya_bibliograficheskogo_ukazatelya_potok_86_gruppa_1.html
���������������� ���������������� ������������������������������������ ������������������ ���������� 86 ������������ 1