https://megakolyan.ru/navigacziya-po-katalogam-v-linux/
Навигация по каталогам в Linux