Don't have Telegram yet? Try it now!
https://meedhootimes.com/819/
އަލްމަރުޙޫމާ އައިމިނަތު ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން 5:00 ގައި ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި!