Don't have Telegram yet? Try it now!
https://magkaznu.com/ru/shop/onerkasiptik-robottar-bojynsha-zerthanalyk-praktikum-99-b
Өнеркəсіптік роботтар бойынша зертханалық практикум– 99 б.