Don't have Telegram yet? Try it now!
https://livepress.org/hy/hayastany-ev-hndkastany-dzerq-en-berel-mi-sharq-kvonkret-tsragreri-iragvortsman-paymanavvorvatsvouthyvounner-2
Հայաստանը և Հնդկաստանը ձեռք են բերել մի շարք կոնկրետ ծրագրերի իրագործման պայմանավորվածություններ