Don't have Telegram yet? Try it now!
https://livepress.org/hy/ays-tarvanic-atestatnern-vou-himnakan-krthvouthyan-vkayakannery-ktrven-elektrvonayin-eghanakvov-kgmsn-2
Այս տարվանից ատեստատներն ու հիմնական կրթության վկայականները կտրվեն էլեկտրոնային եղանակով․ ԿԳՄՍՆ