https://k50.ru/keysy/Kak_YAndeks_Igry_uvelichili_kolichestvo_doigryvaniy_i_optimizirovali_ikh_stoimost/
Яндекс Игры: увеличили количество доигрываний и оптимизировали их стоимость