https://k50.ru/keysy/Bitriks24_snizili_CPA_i_uvelichili_kolichestvo_konversiy/
Битрикс24: снизили CPA и увеличили количество конверсий