https://healthtime.tips/km/library/article/2163
ណេសត្លេ ក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភ និងភេសជ្ជៈឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកបន្តប្តេជ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍អប់រំសុខភាព កម្មវិធី “ណេសត្លេ សុខភាពល្អ ផ្ទះរីករាយ”