https://hack.pl/ostrzezenie-pko-bp-uwazaj-na-falszywe-wiadomosci-i-phishing/
Ostrzeżenie PKO BP: Uważaj na fałszywe wiadomości i phishing!