https://gkovd.ru/news/novosti-goskorporatsii/spetsialisty-aeronavigatsii-severo-zapada-obespechili-bezopasnost-poletov-pri-pmef-2022/
Специалисты Аэронавигации Северо-Запада обеспечили безопасность полетов при ПМЭФ-2022